توضیحات محصول

وع پارچه فلامنت میباشد هنگام ورزش، بازیکنان بالطبع تعرق زیادی میکنند به همین دلیل این پارچه عرق را در خود جذب نمیکند تا لباس سنگین و چسبنده به بدن بازیکن گردد.عرق بدن را خارج کرده و باعث به جریان درآمدن هوا در لباس می شود. این عمل از خستگی بازیکن جلوگیری میکند.
ادامه مطلب

مشخصات فنی